Officieel weblog van de regionale Bomenstichting Fraxinus Excelsior

Welkom op de weblog van Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. Bomenwerkgroep voor de Hoeksche Waard.

zaterdag 3 juni 2017

Meer oude iepen ziek dan gedacht

Dit voorjaar werd helaas pijnlijk duidelijk dat er nog meer oude, Hollandse iepen ziek zijn dan eerder (einde 2016) werd gedacht door ondergetekende en onze bomenwerkgroep. Ondermeer aan de Oud-Bonaventurasedijk zullen er binnenkort twee worden gerooid.

Bij de Mariënhoeve bij Westmaas werd vorig jaar nog gedacht en gehoopt dat het daar mogelijk bij vier zieke/dode iepen zou blijven, maar inmiddels is duidelijk dat vijf bomen ziek zijn en dat er ééntje een twijfelgeval is. Het lijkt er echter sterk op dat ook deze boom is aangetast en dat wil zeggen dat er van deze negen unieke, monumentale iepen straks nog maar drie gezond en wel overeind staan. Langs de dijken zullen er minimaal drie vooroorlogse iepen sneuvelen en dan moeten we heel de zomerperiode nog krijgen.... Het resultaat van een compleet falende overheid, die in de vorm van de Commissie Hoeksche Waard alle adviezen in de wind sloeg en zelfs doof was voor de inbreng van diverse buitenlandse deskundigen, die met name de negen bomen die samen nog het iepenlaantje vormden destijds (2012) unaniem uniek vonden. Het heeft allemaal niet mogen baten. In de Hoeksche Waard was het teveel gevraagd om met behulp van injecties een kleine zestig unieke, oude iepen in stand te houden. Weet u hoeveel iepen in en rond Den Haag jaarlijks injecties krijgen tegen de iepenziekte? Negenduizend! Het leven is keuzes maken, zullen we maar zeggen...

woensdag 12 april 2017

Monumentale platanen blijven staan in centrum 's-Gravendeel

Deze week werden dan de plannen voor het centrum van 's-Gravendeel bekend. Er waren al veel eerder 'studies', maar met wat nu op papier staat lijken alle betrokken partijen te kunnen leven. 

En dat wil dus ook zeggen dat wij als bomenwerkgroep ermee akkoord kunnen gaan, omdat uiteraard alle monumentale platanen (de hele groep voor de Hervormde Kerk) in deze versie van de plannen blijft staan. En zo hoort het natuurlijk ook! Zover onze info nu reikt blijven verder ook de beeldbepalende esdoorns (een duo) op 'de kop' van de Kreek staan. Het lijkt dus gelukkig een eind goed, al goed verhaal te zijn. Ondanks dat de eerste geluiden na de studies van een jaar geleden er toen nog op leken te wijzen dat de platanen 'in de weg stonden'. Maar uiteindelijk is het plan, zoals dat nu op tafel komt, inclusief deze groep monumentale bomen. (Officieel monumentaal sinds 2002.)

vrijdag 24 maart 2017

Boomfeestdag 2017 werd ook in de Hoeksche Waard uitgebreid gevierd

De Nationale Boomfeestdag 2017 had dit jaar, mede i.v.m. de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de voorjaarsvakantie een afwijkende datum. Maar dat maakte het jaar niet minder feestelijk voor de organisatie, want dit jaar bestaat de Boomfeestdag namelijk 60 jaar. En ook de Hoeksche Waard zette haar beste beentje voort. Voor het eerst sinds vijf jaar deden bijna alle gemeenten in de regio weer mee. Er werden jonge bomen geplant in Strijen, Korendijk, Binnenmaas en Cromstrijen.

De regionale Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior, die zich al vanaf begin (2003) heeft ingezet voor de promotie van de Boomfeestdag in de Hoeksche Waard, was uiteraard blij dat het jubileumjaar ook in de regio zo enthousiast werd opgepakt. 'Veel mensen kennen ons vooral van onze inzet voor oude bomen, maar zonder jonge bomen uiteraard geen oude bomen. Je moet natuurlijk ook wat dat betreft vooruit blijven kijken', aldus coördinator Arie Pieters. De Boomfeestdag van 1957 was eigenlijk de allereerste klimaatmaatregel in Europa. Staatsbosbeheer organiseerde de Boomfeestdag in 1957 voor het eerst, als reactie op de oproep van VN-secretaris Dag Hammerskjöld om bomen te planten met én voor de nieuwe generatie. Deze oproep, en de daaruit voortvloeiende oprichting van de Boomfeestdag, was feitelijk de allereerste maatregel voor een beter klimaat en heeft inmiddels geleid tot het aanplanten van ruim 10 miljoen bomen. 'Aandacht voor het klimaat is meer dan actueel', zegt Peter Derksen, directeur Stichting Nationale Boomfeestdag, hierover. 'We blijven daarom doorgaan om kinderen actief te betrekken bij klimaatvraagstukken en relevante oplossingen, zoals het planten van bomen. Want inzetten voor een beter klimaat doe je samen met de nieuwe generatie. Zo leren zij dat zij zelf in belangrijke mate een bijdrage leveren aan hun eigen toekomst en die van ons klimaat. We zijn er trots op dat jaarlijks 110.000 kinderen zich weer inzetten voor het klimaat door zeker 200.000 bomen en struiken (90 voetbalvelden!) in 300 gemeenten te planten.' In de Hoeksche Waard gingen afgelopen woensdag 22 maart tientallen jonge bomen de grond in, ondermeer in Strijen (hier werden maar liefst 20 bomen aangeplant), Westmaas, Zuid-Beijerland en Numansdorp.

donderdag 9 februari 2017

Mogelijk 2e helft 2017 meer duidelijkheid bomenlijsten Binnenmaas

Hoe gaat het verder met de ooit toch met flink wat positivisme en ambitie opgestarte herziening van de bomenlijsten van de gemeente Binnenmaas? Deze week (9-2-2017 om precies te zijn) kregen we een reactie binnen van de gemeente op onze vragen hierover. Onder voorbehoud zal er in de 2e helft van dit jaar werk worden gemaakt van dit project.

Wij hopen van harte dat dit ook daadwerkelijk zal gaan gebeuren, want het project heeft nu bijna vijf jaar stil gelegen. En waarom het zolang moest duren is niet duidelijk geworden. Maar goed, we houden de moed erin en duimen nu maar dat we met zijn alleen ('Fraxinus Excelsior', gemeente Binnenmaas en tipgevers) aan het einde van dit jaar kunnen zeggen dat er meer waardevolle bomen op de bomenlijsten staan dan einde 2012, toen dit project werd opgestart. Mocht dit niet het geval zijn dan zou de conclusie ook wel behoorlijk zuur zijn: Dan is namelijk alle werk dat wij op dit gebied, met name in 2013 en 2014, hebben verricht voor niets geweest. En dan zijn dus ook alle tips vanuit de bevolking van Binnenmaas nutteloos geweest. In elk geval hebben wij er van onze kant alles aangedaan om (ook met foto's) aan te tonen dat alle genomineerde bomen waardevol zijn en liefst ook extra bescherming verdienen. Het zou prachtig zijn als er begin 2018 een slordige honderd nieuwe bomen prijken op de gemeentelijke bomenlijsten. Overigens is dit project ooit opgestart onder wethouder Wouter Joosten en die is helaas deze week terug getreden. Wat ons betreft jammer, want de contacten met hem verliepen altijd in een plezierige sfeer. (Foto: Wethouder Joosten -rechts- plaats een nieuw bordje bij de Koningin Beatrixboom in 's-Gravendeel, enkele jaren geleden.)

Kap platanen Zoomwijcklaan Oud-Beijerland

In de Oud-Beijerlandse Zoomwijcklaan zijn recent nieuwe bomen geplant. Goed nieuws, zal de argeloze lezer misschien zo op het eerste gezicht denken. Nou, niet bepaald... Natuurlijk, het is altijd goed als men ergens weer wat jonge bomen gaat planten, maar als deze de plaatsvervangers zijn van een groep kerngezonde bomen, die nog niet eens op een derde van hun normale levensverwachting zijn is het hooguit nog maar 'half' goed nieuws.

Een groep buurtbewoners, verzameld in 'De Platanenridders', hebben er met o.a. hulp van de landelijke Bomenstichting alles aan gedaan om de platanen, die eerst op deze locatie stonden te behouden. Jammer genoeg is dit uiteindelijk niet gelukt. Helaas waren er ook de nodige klagers in dit deel van de Zoomwijcklaan, dus het was in dit geval niet mogelijk om met vrijwel alle bewoners een bijna 'gesloten front' te vormen, zoals zes jaar geleden. Ook toen wilde de gemeente (in ander deel van de Zoomwijcklaan) tientallen platanen rooien. Werkzaamheden aan de bestrating en riolering werden toen als voornaamste excuus gebruikt. Destijds bleken er slechts drie klagers te zijn en na massale protesten van o.a. veel bewoners, 'Fraxinus Excelsior', de landelijke Bomenstichting e.a. partijen kon dat nog worden tegengehouden. Eén van de redenen dat het ditmaal fout ging was ondermeer dat de gemeente de bomen die ter discussie stonden op een dusdanig beroerde manier liet snoeien, dat de kronen feitelijk compleet verprutst waren. Op langere termijn zouden de bomen na deze snoei-beurt mogelijk gevaarlijk kunnen worden. Hoe het zover heeft kunnen komen?! Niemand kan daar met zekerheid een vinger achter krijgen, maar er zijn slechts drie mogelijkheden: Pure onverschilligheid, ondeskundigheid of een kwaad willende actie. Welke van deze drie aangevinkt moet worden weet alleen degene die deze snoei-operatie in gang heeft gezet. Zonde van een groep gezonde bomen! Hoelang deze nieuwe bomen er zullen staan? Gelet op het 'klaag gehalte' in dat deel van de Zoomwijcklaan vrees ik dat er binnen 15 jaar opnieuw rumoer zal ontstaan van boomonvriendelijke mensen. De tijd zal leren hoe het daar veder gaat. (Foto: Deze platanen, in een ander stuk van de Zoomwijcklaan, konden zes jaar geleden nog worden gered van de zaag.)

dinsdag 7 februari 2017

60 jaar Nationale Boomfeestdag: Hoeveel regio-gemeenten doen mee?

Dit jaar bestaat de Nationale Boomfeestdag, of Nationale Boomplantdag, zoals sommige mensen deze dag nog steeds noemen, alweer 60 jaar. Een mooie mijlpaal! En in de Hoeksche Waard gaan in elk geval de gemeente Strijen en Korendijk weer meedoen.

Het ziet er helaas naar uit dat er in Oud-Beijerland ook dit jaar geen Boomfeestdag komt, want daar heeft men zeven jaar geleden al 'afscheid genomen' van deze feestelijke dag, omdat het toenmalige college het niet zag zitten om er nog energie in te steken. Er zijn vooralsnog bij ons geen tekenen binnen gekomen die erop wijzen dat men daar van mening gaat veranderen. De gemeente Binnenmaas heeft wel de intentie uitgesproken om weer mee te gaan doen, na vier jaar 'afwezigheid', maar men had nog geen reactie binnen van de scholen in de gemeente. Inmiddels hebben wij zelf ook nog maar eens gebeld met enkele scholen en die verklaarden, althans tegen ons dat zij best mee wilden werken. Mogelijk is er dus sprake van een misverstand of een communicatiestoornis? Wij hebben in elk geval de gegevens van twee scholen die mee willen doen doorgegeven aan de gemeente. Nu maar hopen dat er ook in Binnenmaas in dit lustrumjaar van de Boomfeestdag weer de nodige bomen de grond in gaan. Meer dan bij alle partijen (gemeenten, scholen) 'reclame' maken voor deze dag kunnen wij niet doen. En eigenlijk zou ook dat in deze tijden van klimaatproblematiek niet nodig moeten zijn. 

Dode iep na bijna twintig maanden geruimd...

De iepenziekte is voor iepen dodelijk, dat weet iedereen met een beetje boomverstand. En dus wees een oudere inwoner van Heinenoord 'Fraxinus Excelsior' enkele jaren geleden op het feit dat vlakbij de Heinenoordtunnel een iep stond die duidelijk last had van de iepenziekte. Zelf had hij al tal van overheidsinstanties en de gemeente Binnenmaas gebeld, maar graag wilde hij dat wij er ook nog even achteraan gingen.

Nadat wij een week later de boom zelf hadden bekeken was wel duidelijk dat deze Heinenoorder volkomen gelijk had, want een iep die maar half in blad staat en die in mei al bruine bladeren heeft, daar komt het niet goed meer mee.... Hoe jammer dat ook is. Vroeger was het nog zo dat een zieke iep binnen enkele weken geruimd moest worden, omdat hij immers een besmettingshaard vormt voor andere oudere (Hollandse) iepen in de omgeving. Als de iepenspintkevers (die de ziekte overbrengen) uitvliegen zullen ze uiteraard liefst een plekje zoeken in iepen in de buurt. De alerte inwoner van Heinenoord had zelf al gebeld met de provincie Zuid-Holland, het waterschap, het HWL en met de gemeente Binnenmaas, maar voor alle zekerheid gaven wij als Bomenwerkgroep het in het voorjaar van 2015 ook nog even door aan de gemeente en de provincie. Dan kon het toch bijna niet meer fout gaan zou je denken.... Gelukkig kwamen we er dankzij een ambtenaar van de gemeente achter dat de boom onder de verantwoordelijkheid viel van de provincie, maar omdat wij die ook hadden gebeld, en dit dus al eerder was gedaan door de desbetreffende inwoner van Heinenoord, ging iedereen er wel vanuit dat de boom nu binnen enkele weken weg zou zijn. Niets was minder waar. Zeven, acht weken later werden we weer gebeld door die alerte meneer op leeftijd uit Heinenoord; De inmiddels dode iep stond er nog steeds, maar hij zou nogmaals gaan bellen met de provincie. Dan moest het nu toch goed komen?

Het liep anders.... In de loop van augustus namen ook wij nog even contact op met de provincie, want alweer vijf weken later stond de iep er nog steeds. Ook de gemeente beloofde nogmaals contact te zoeken met de provincie over die dode iep. Helaas, alle inspanningen waren tevergeefs. Eind 2015 stond de dode boom nog steeds morsdood te zijn! Inmiddels bleek dat nog een inwoner van Heinenoord de provincie had getipt en begin 2016 hoorden wij dat de oudere meneer die ons al eerder had getipt ook nu weer gebeld had met de provincie. Hielp dit? Nee, en om een lang verhaal niet nog langer te maken; de dode iep bleef heel 2016 'gewoon' staan. Dit uiteraard tot ergernis van de mensen die dachten dat ze als oplettende burgers met wat bomenverstand hun best hadden gedaan om de overheden te wijzen op deze zieke en later dode boom. Pas in januari 2017 ging de dode iep dan eindelijk plat! Het had ruim anderhalf jaar geduurd. Je vraagt je toch echt af waar het heen gaat met het boombeheer bij de provincie, als men o.a. een tachtig-plusser en een kleine clubje vrijwilligers nodig heeft om dit soort zaken in de gaten te houden? En dan gaat men vervolgens zelf anderhalf jaar achterover leunen. Niet iets om vrolijk van te worden. (Foto: de dode iep in de zomer van 2015.)